logo čechura


údaje:
Ing. František Čechura
Jinačovice 504
664 34 Kuřim

IČO: 40972976
DIČ: CZ5506221776
tel.: +420 546 210 277
info@calendarvazba.com

kontaktní osoba:
Ing. František Čechura
mobil: +420 603 849 930
cechura@calendarvazba.com
Tiskárna byla založena v roce 1996. Hlavní náplní byly tiskařské a knihařské práce (tisk letáků, vizitek, novin, obálek, hlavičkových papírů, výroba brožur, výročních zpráv, bloků apod.) a potisky reklamních předmětů.

Chráněná dílna zaměstnává přes 60 lidí, z kterých je více než 90 % se zdravotním postižením. To nám umožňuje na naše zboží a služby vydávat potvrzení o tzv. „náhradním plnění”.

Co znamená pojem "náhradní plnění"?
Náhradní plnění přesně definuje §81 zákona č. 435/2004 Sb. Obecně existuje povinnost všech zaměstnavatelů (firem, organizací, podniků…), kteří zaměstnávají více než 25 osob, zaměstnávat také osoby se zdravotním postižením. Pokud tyto osoby zaměstnavatel z jakéhokoliv důvodu nezaměstnává nebo nemůže zaměstnávat a má přitom více než 25 zaměstnanců, může si tuto povinnost splnit buď odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postižením, od chráněných pracovních dílen, nebo odvodem do státního rozpočtu.
Zákon č. 435/2004 Sb. dále upravuje tzv. prováděcí vyhláška č. 518/2004 Sb.

Jaké výhody Vám přináší "Náhradní plnění"?
  1. Ekonomické výhody - když nakupujete výrobky nebo služby od chráněných pracovních dílen ušetříte na odvodech do státního rozpočtu (dříve cca 50%, nyní cca 35% úspora při nákupu výrobků nebo služeb).
  2. Odběrem výrobků nebo služeb pomůžete zvýšit výrobu v chráněné dílně a tím se podílíte na vytvoření nových pracovních míst pro lidi, kteří to potřebují nejvíce.

 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana citlivým dat našich obchodních partnerů je pro nás velmi důležitá.
Údaje využíváme pouze za obchodním účelem, které jsou nezbytně nutné, v rámci zvyšování kvality našich služeb a plné spokojenosti pro Vás. Více zde.GDPR